ĐỔI MỚI, TRUYỀN CẢM HỨNG, GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ

Trang chủ / Conference

Thư mời nộp bài

Hội nghị Quốc gia lần thứ XXVI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)

Thời gian tổ chức: 16/12/2023

Chủ đề hội nghị: ĐỔI MỚI, TRUYỀN CẢM HỨNG, GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ

Địa điểm: Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin thêm tại: https://rev-ecit.vn/

Thư mời nộp bài

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVI, REV-ECIT 2023” (The 26nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội nghị Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì.

Chương trình Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Với Hội thảo REV-ECIT năm 2023, các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn như sau:

Tiểu ban Truyền thông và Vô tuyến

 • Mạng thông tin di động 5G
 • IoT và mạng cảm biến không dây
 • Mô hình kênh truyền
 • Vô tuyến nhận thức
 • Truyền thông dưới nước
 • Truyền thông thu thập năng lượng
 • Truyền thông hợp tác
 • Truyền thông với độ trễ thấp và độ tin cậy rất cao (URLLC)
 • Truyền thông dạng máy (MTC)
 • Định vị thuê bao
 • Ăng-ten & Truyền sóng
 • Các hệ thống siêu cao tần
 • Đo kiểm và thử nghiệm các hệ thống thông tin vô tuyến

Tiểu ban Kỹ thuật Điện tử

 • Mạch tương tự và số
 • Các hệ thống tích hợp
 • Thiết kế IC
 • Hệ thống nhúng
 • Mạch và thiết bị IoT
 • Hệ thống điện tử tự động
 • Ứng dụng điện tử
 • Mạch và ứng dụng cao tần
 • SoC, SIP, IP
 • Các hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa

Tiểu ban Xử lý tín hiệu

 • Xử lý tín hiệu, tiếng nói, hình ảnh và video
 • Lý thuyết thông tin, mã hóa và giải mã tín hiệu
 • Xử lý tín hiệu cho truyền thông
 • Xử lý tín hiệu y sinh

Tiểu ban Công nghệ Thông tin và Mạng máy tính

 • Hệ thống thông tin
 • Công nghệ phần mềm
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Dữ liệu lớn
 • An toàn thông tin
 • Học máy và ứng dụng
 • Hệ thống tương tác người – máy
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Công nghệ blockchain
 • Mạng Internet tương lai, mạng định nghĩa bằng phần mềm
 • Chất lượng dịch vụ (QoS) và chất lượng trải nghiệm (QoE)
 • Điện toán đám mây, mạng trung tâm dữ liệu và ứng dụng

Tiểu ban đặc biệt AI trong Truyền thông vô tuyến

Tiểu ban đặc biệt này khuyến khích các đóng góp chất lượng cao cho hệ thống B5G/6G. Đặc biệt tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, học sâu, truyền thông ngữ nghĩa, v.v. Danh sách các chủ đề có thể bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 • Truyền thông ngữ nghĩa cho Internet trong tương lai (Semantic Communication for future Internet)
 • Ứng dụng AI, Deep learning trong trong hệ thống thông tin, lưu trữ, và điện toán đám mây (AI/DL Applications in future communications, storage, and computing resources)
 • Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong truyền thông không dây (Internet of Things applications in wireless communications)
 • Hệ thống điều khiển kết nối mạng không dây độ trễ thấp (Low latency in wireless networked control systems)
 • Trí tuệ nhân tạo và truyền thông không dây trong chăm sóc sức khỏe (AI and wireless communication in healthcare)

Tiểu ban đặc biệt Bảo mật phần cứng

Tiểu ban đặc biệt này khuyến khích các đóng góp chuyên sâu trong phạm vi bảo mật thông tin ở cấp độ phần cứng. Danh sách các chủ đề có thể bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 • Thuật toán, kỹ thuật, và các mô hình bảo mật phần cứng cấp độ vật lý, hàm không sao chép vật lý PUFs, PNG.
 • Tăng tốc xử lý mã hóa, xác thực và bảo đảm thông tin trên phần cứng chuyên dụng.
 • Trojan phần cứng, các kỹ thuật thám mã, kỹ thuật phân tích kênh bên
 • Bảo mật trong mạng truyền số liệu
 • Mã hóa lượng tử/hậu lượng tử cơ hội và thử thách

QUY CÁCH VIẾT BÁO CÁO VÀ KỶ YẾU

Báo cáo sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, trình bày trên MS-Word hoặc LaTex theo định dạng chuẩn của IEEE trên khổ giấy A4 như hướng dẫn: https://rev-ecit.vn/vi/content/huong-dan-nop-bai

Bài báo không quá 6 trang. Báo cáo gửi tới Hội nghị sẽ được phản biện độc lập. Nếu được chấp nhận trình bày tại Hội nghị thì sẽ được đăng trong kỷ yếu hội nghị và tuyển tập có mã ấn phẩm ISBN của Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

Bài báo nộp trực tuyến trên EasyChair qua website: https://easychair.org/my/conference?conf=revecit2023

Bài được đăng trong kỷ yếu Hội nghị có mã số xuất bản ISBN có thể được tính đến 0,5 điểm theo danh mục Tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • Hạn nộp dự kiến: 30/10/2023
 • Hạn thông báo kết quả:  22/11/2023
 • Hạn nộp bản in:  27/11/2023
 • Ngày hội thảo dự kiến: 16/12/2023

Tải file thư mời nộp bài tại đây.


Thông tin liên hệ

PGS. TS. Trịnh Quang Kiên

E-mailkien.trinh@lqdtu.edu.vn

Mobile: 096 6079908