CÁC MỐC THỜI GIAN: Hạn nộp: 30/09/2024 - Hạn thông báo kết quả: 04/11/2024- Hạn nộp bản in: 14/11/2024 - Ngày hội thảo: 14/12/20224 - Nộp bài TẠI ĐÂY!

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VI MẠCH BÁN DẪN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVII, REV-ECIT 2024” (The 27th National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội nghị Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội nghị REV-ECIT 2024 sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.