ĐỔI MỚI, TRUYỀN CẢM HỨNG, GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ

Trang chủ / Conference

Chương trình Hội nghị


Chương trình hội nghị REV-ECIT 2023 ngày 16/12/2023

Chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm: AgendaRev2023_ver1.pdf


 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.