HẠ TẦNG SỐ - CHÌA KHÓA TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

Trang chủ / Conference

Chương trình Hội nghị


Chương trình hội nghị REV-ECIT 2022 ngày 17/12/2022

Chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm: AgendaRev2022_11_12_v1.pdf


 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.