CÁC MỐC THỜI GIAN: Hạn nộp: 30/10/2023 - Hạn thông báo kết quả: 22/11/2023 - Hạn nộp bản in: 27/11/2023 - Ngày hội thảo: 16/12/20223

ĐỔI MỚI, TRUYỀN CẢM HỨNG, GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVI, REV-ECIT 2023” (The 26nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội nghị Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội nghị REV-ECIT 2023 sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.