CÁC MỐC THỜI GIAN: Hạn nộp: 31/10/2022 - Hạn thông báo kết quả: 22/11/2022 - Hạn nộp bản in: 27/11/2022 - Ngày hội thảo: 17/12/2022

HẠ TẦNG SỐ - CHÌA KHÓA TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 25nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2022 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về Hạ tầng số - Chìa khóa tăng tốc Chuyển đổi số Việt Nam