HẠ TẦNG SỐ - CHÌA KHÓA TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

Trang chủ / Conference

Thông tin Hội nghị 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XXV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)

Thời gian tổ chức: 17/12/2022

Chủ đề hội nghịHẠ TẦNG SỐ - CHÌA KHÓA TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

Địa điểm: Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Người liên hệ

TS. Nguyễn Thị Anh Thư

E-mailntathu@dut.udn.vn 

Mobile: 0905 023 049

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.