PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VI MẠCH BÁN DẪN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trang chủ / Conference

Thông tin Hội nghị 

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVII, REV-ECIT 2024 (The 27th National Conference on Electronics, Communications and Information Technology), viết tắt là REV-ECIT

Thời gian tổ chức: 14/12/2024

Chủ đề hội nghị: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VI MẠCH BÁN DẪN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

 

Địa điểm: Trường Đại học PHENIKAA -  Phố Nguyễn Trác, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

 

Trường Đại học PHENIKAA -  Phường Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

 

Người liên hệ

GS. TS Trần Đức Tân

E-mailtan.tranduc@phenikaa-uni.edu.vn

Mobile: 0904182389

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.