HẠ TẦNG SỐ - CHÌA KHÓA TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

Trang chủ / Conference

Đơn vị chủ trì và Tổ chức 

 1. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

 

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký quyết định thành lập ngày 17/12/1988 và quyết định số 851/QĐ-BNV, ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

2. Cục Tần số Vô tuyến điện

 

Cục Tần số vô tuyến điện là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

 

Cục Tần số vô tuyến điện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.


Ban tổ chức

Chỉ đạo Hội nghị:

 • TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 • TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam
 • Ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện

Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị:

 • PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh, Phó chủ tịch Vô tuyến-Điện tử Việt Nam - Trưởng ban
 • TS. Trần Mạnh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện - Phó trưởng ban,
 • PGS. TS. Trần Xuân Tú, Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam – Phó ban,
 • Ông Hoàng Hồng Đức, Chánh văn phòng Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam - Thành viên,
 • PGS. TS Trần Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Điện tử - Thành viên,
 • Bà Đặng Thiên Hằng, Chánh Văn phòng Cục Tần số vô tuyến điện- Thành viên,

Ban Chương trình Hội nghị:

 • TS. Nguyễn Thị Anh Thư, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng,  Trưởng ban
 • PGS. TS. Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội, Phó trưởng ban
 • TS. Nguyễn Tiến Hoà, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Phó trưởng ban
 • TS. Đinh Thị Thái Mai, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội
 • TS. Trịnh Quang Kiên, Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • TS. Vũ Hữu Tiến, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • TS. Lê Anh Ngọc, Trường Đại học Swinburne Vietnam
 • PGS. TS. Đào Thanh Toản, Trường Đại học Giao thông, Vận tải
 • PGS. TS. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng
 • TS. Trần Hoàng Vũ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà nẵng
 • PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn, Đại học Cần Thơ 
 • PGS. TS. Hoàng An Quốc, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.