REV-ECIT 2020

Trang chủ / Conference

Thông tin Hội nghị 

 

Địa điểm tổ chức năm 2020

Đài tiếng nói Việt Nam - 58 Quán Sứ, Hà Nội

 

 

Tòa nhà Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán Sứ, Hà Nội  

 

Người liên hệ

PGS. TS Nguyễn Quốc Định

E-mail: dinhnq@mta.edu.vn,

Mobile: 0985-999-002

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.