Cơ hội tài trợ

Home / Cơ hội tài trợ

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện tổ chức Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin vào ngày 17/12/2022 tại Hà Nội với chủ đề “Hạ tầng số, chìa khoá tăng tốc Chuyển đổi số

Tại Hội nghị lần này, cùng với các phiên Hội thảo khoa học trình bày và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin sẽ có các phiên diễn đàn cao cấp để các nhà quản lý, các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ trình bày, trao đổi về hiện trạng và phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam sẽ thu thập, tổng kết các ý kiến từ Hội nghị để tư vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Chính phủ về chính sách phát triển trong các lĩnh vực này.  

Kết hợp với Hội nghị REV-ECIT2022, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam sẽ trao Giải thưởng Sản phẩm Khoa học Công nghệ nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Việt Nam có các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử - Viễn thông có ý nghĩa thực tiễn cao, có tính sáng tạo và đổi mới nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia Hội nghị, có bài trình bày và quảng bá hình ảnh thương hiệu trong thời gian diễn ra sự kiện.

Kính mong sự quan tâm tham gia của Quý Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

TM BAN THƯỜNG VỤ

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký

(Đã ký)

Đoàn Quang Hoan


 PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời ngày 24  tháng 10 năm 2022 mời tham gia Hội nghị quốc gia về

Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin REV-ECIT 2022)

I. Những nội dung đề nghị trình bày trong phiên diễn đàn của Hội nghị Quốc gia về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin:

 1. Thực trạng và yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông cố định và di động, hạ tầng IOT phục vụ chuyển đổi số.

   

 2. Phát triển nền tảng số trong hệ sinh thái hạ tầng số.

   

 3. Giới thiệu kinh nghiệm phát triển sản phẩm công nghệ số phục vụ phát triển hạ tầng số.

   

 4. Ứng dụng các công nghệ số trong quản lý hạ tầng và dịch vụ của công ty.

   

 5. Kiến nghị các chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng số trong những năm tới để tăng tốc và hoàn thành chuyển đổi số quốc gia.

   

II. Đề nghị Doanh nghiệp tham gia và quảng bá hình ảnh:

Nội dung

Mức tài trợ

(VNĐ)

Gói tài trợ Kim Cương cho Hội nghị và giải thưởng:

+ Được phát biểu trong chương trình Hội nghị

Nhận kỷ niệm chương của Hội nghị

+ Đăng logo nhà tài trợ ở vị trí trang trọng trên các ấn phẩm: Backdrop Hội nghị và Backdrop tiệc gala, Banner & Standee, Giấy mời Hội nghị, Túi đựng tài liệu

 

 

50.000.000

Gói tài trợ Vàng cho Hội nghị và giải thưởng:

Nhận kỷ niệm chương của Hội nghị

+ Đăng logo nhà tài trợ trên các ấn phẩm: Backdrop Hội nghị và Backdrop tiệc gala, Banner & Standee, Giấy mời Hội nghị, Túi đựng tài liệu

 

30.000.000

Gói tài trợ Bạc cho Hội nghị và giải thưởng:

Nhận kỷ niệm chương của Hội nghị

+ Đăng logo nhà tài trợ trên các ấn phẩm: Backdrop Hội nghị và Backdrop tiệc gala, Banner & Standee, Giấy mời Hội nghị, Túi đựng tài liệu

 

20.000.000

Ghi chú:

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Đào Hùng Cường, điện thoại: 0983 98 65 98  - Email: daocong.dtcs@gmail.com