Tin tức

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Hội nghị quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2019) với chủ đề thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng diễn ra tại Hà Nội ngày 7/12/2019 đã thành công tốt đẹp. REV-ECIT lần thứ XXII […]

Read More