Home » Lệ phí Hội nghị

Lệ phí Hội nghị

Tất cả các bài báo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị (Oral/ Poster presentation) đều được đưa vào kỷ yếu hội nghị. Để đảm bảo bài báo của tác giả được đưa vào chương trình và in trong kỷ yếu, đề nghị tác giả thực hiện đóng lệ phí tham dự và trình bày báo cáo tại hội nghị (ít nhất một tác giả tham gia báo cáo tại hội nghị).

Thông tin phí tham dự hội nghị và tài khoản chuyển tiền lệ phí tham dự:

– Phí tham dự: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/1 bài báo

Số tài khoản: 0011004199717
Tên tài khoản: HOI VO TUYEN – DIEN TU VIET NAM
Chủ tài khoản: Trần Đức Lai
Tại ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Joint stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam hoặc chỉ cần ghi Vietcombank)

Thời hạn đóng lệ phí: trước ngày 26/11/2019.

Lưu ý:

– Bản thảo không đúng yêu cầu sẽ không được chấp nhận đưa vào kỷ yếu hội nghị.

– Các tác giả không đóng lệ phí tham dự hội nghị trước ngày 26/11 cũng sẽ bị đưa ra khỏi chương trình và kỷ yếu của hội nghị.

– Nếu tác giả có thắc mắc, xin liên hệ:

Về việc chuẩn bị bản thảo cuối cùng: PGS. Trần Đức Tân (tantd@vnu.edu.vn)
Về việc đăng ký và đóng lệ phí hội nghị: Bà Trần Thị Lê (phuongleict83@gmail.com), Mobile: 0968 123 880

Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn sự đóng góp của tác giả cho hội nghị, và hẹn gặp tác giả tại Hà Nội.