Home » Ban tổ chức

Ban tổ chức

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC BAN CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ REV-ECIT 2019

(Kèm theo Quyết định số  27/QĐ-REV 2019, ngày 03 tháng 07 năm 2019 của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam)

I. Chỉ đạo Hội nghị

1. TS. Phan Tâm Thứ trưởng Bộ TTTT
2. TS Trần Đức Lai Chủ tịch Hội Vô Tuyến – Điện tử Việt Nam

II. Ban Tổ chức Hội nghị

1. Ông Đoàn Quang Hoan Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Vô Tuyến – Điện tử Việt Nam Trưởng Ban
2. Ông Trần Mạnh Tuấn Phó cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Phó Ban
3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Vô Tuyến – Điện tử Việt Nam Phó Ban
4. Ông Hoàng Hồng Đức Chánh VP Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam Thành viên
5. PGS.TS. Trần Xuân Tú Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Thành viên
6. PGS.TS. Trần Minh Tuấn Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Điện tử Thành viên
7. Ông Lê Thái Hoà Giám đốc Trung tâm kỹ thuật – Cục Tần số vô tuyến điện Thành viên
8. Bà Trần Thị Lê Trưởng Ban truyền thông – Tạp chí Điện tử Thành viên

III. Ban Chương trình Hội nghị

1. PGS. TS Trần Đức Tân Phó Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Trưởng Ban
2. TS. Nguyễn Việt Sơn Phó Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Phó Ban
3. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan Thành viên Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Thành viên
4. TS. Trương Trung Kiên Thành viên Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Thành viên
5. TS. Nguyễn Anh Thư Thành viên Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Thành viên
6. PGS.TS. Hà Hoàng Kha Thành viên Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Thành viên
7. PGS.TS. Nguyễn Quốc Định Thành viên Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế Hội VT-ĐT Việt Nam Thành viên
8. TS. Hoàng Văn Xiêm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Thành viên
9. TS Phan Hải Phong Trường ĐH Khoa học Huế Thành viên
10. TS. Nguyễn Đăng Khoa Trường ĐH Phenikaa Thành viên
11. TS. Lâm Sinh Công Trường ĐH Công nghệ Thành viên
12. KS. Phạm Văn Anh Trưởng ban Điện tử – Tạp chí Điện tử Thành viên