Articles by: Nguyen Toan

CALL FOR PAPERS IEEE ICCE 2020

The 8th IEEE International Conference on Communications and Electronics 2020, July 15th – 17th 2020, Phu Quoc Island, Vietnam CALL FOR PAPERS – http://www.ieee-icce.org (EXTENDED SUBMISSION DEADLINE: March 8th 2020) The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) is a reputable bi-annual international conference series in the scientific community on […]

Read More

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Hội nghị quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2019) với chủ đề thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng diễn ra tại Hà Nội ngày 7/12/2019 đã thành công tốt đẹp. REV-ECIT lần thứ XXII […]

Read More